Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm Nhìn
     Đến năm 2018, Công ty phát triển thị trường ra khu vực miền Bắc, là Thương Hiệu hàng đầu của Việt Nam về cung ứng sơn phục vụ cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 xuất khẩu sang thị trường Lào và Campuchia.

Sứ Mệnh

 1. Công ty sản xuất vì nhu cầu của khách hàng, tìm giải pháp cho khách hàng, xem chất lượng là sự sống còn của công ty.
 2. Sản phẩm chính của công ty hiện nay và trong tương lai là sơn phục vụ cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp của Việt Nam.
 3. Công nghệ để cải tiến tính năng sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của khách hàng là mối quan tâm hàng đầu của Công Ty.
 4. Sản xuất và kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất để Công Ty phát triển ngày càng bền vững, nộp ngân sách kịp thời, đầy đủ, nâng cao thu nhập của người lao động, bảo vệ lợi ích của cổ đông, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 5. Niềm tin của Công Ty là con người, tất cả vì con người và vì cuộc sống công bằng, dân chủ, văn minh.
 6. Chất lượng sản phẩm, uy tín trên thị trường sơn Việt Nam là lợi thế cạnh tranh của Công Ty.
 7. Công Ty luôn xem người lao động là đối tác vì họ không còn đơn thuần là một yếu tố của quá trình SX-KD mà là một nguồn tài sản quý báu của Công Ty.

Mục Tiêu Chất Lượng

 1. Duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, duy trì chất lượng sơn Alkyd nhãn hiệu Bạch Tuyết phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5730:2008.
 2.  Sản lượng sản xuất đạt 100% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm. 
 3. Doanh thu đạt 100% so với kế hoạch năm.
 4.  100% giao hàng đúng hẹn, đúng số lượng, chất lượng, màu sắc đã thỏa thuận với khách hàng.
 5.  Đầu tư máy móc thiết bị cho Phân xưởng sơn và Phân xưởng cơ khí để duy trì, nâng cao sản lượng sản xuất và cải tiến chất lượng bao bì đựng sơn.

Chính Sách Chất Lượng

 1.  Công ty cam kết đáp ứng các yêu cầu và cải tiến thường xuyên tăng tính hiêu quả của hệ thống quản lý chất lượng.
 2.  Phổ biến chính sách chất lượng đến các thành viên trong công ty để phát triển sự hợp tác của các thành viên trong công ty.
 3. Bảo đảm rằng tất cả sản phẩm sơn Alkyd nhãn hiệu Bạch Tuyết đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam TCVN 5730:2008 để giữ vững thị trường.

 


Hỗ trợ trực tuyến
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373