Tổ chức nhân sự

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
CÔNG TY CP SƠN BẠCH TUYẾT

BAN LÃNH ĐẠO

     * GIÁM ĐỐC

     * PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

     * PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

 

CÁC PHÒNG BAN

     Phòng KẾ TOÁN - TÀI VỤ

     Phòng NHÂN SỰ

     Phòng KINH DOANH

     Phòng VẬT TƯ

     Phòng KỸ THUẬT

     Phòng CƠ ĐIỆN

     Phòng KCS

 

 PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT

     Phân Xưởng CƠ KHÍ

     Phân Xưởng SƠN


Hỗ trợ trực tuyến
Tel: (028) 3780 1372 Fax: (028) 3780 1373